Köyliön Lallit ry:n yhteinen päätöskauden palkintojenjakotilaisuus on siirretty

Köyliön Lallit ry:n palkintojenjakotilaisuus on siirretty. Siirtopäätös noudattaa yleisiä ohjeistusta yleisötilaisuuksien perumisesta.

Köyliön Lallit ry:n alaisuudessa toimivat eri jaostot pyrkivät järjestämään oman jaoston sisällä palkintojenjakotilaisuuden kun se on mahdollista. Jaostot ilmoittavat jäsenille omien tiedotuskanavien välityksellä mahdollisesta uudesta ajankohdasta.

Köyliön Lallit ry seuraa aktiivisesti tilannetta ja kartoittaa korvaavan ajankohdan tilaisuuden järjestämisen mahdollisuuksia.

Köyliön Lallit pahoittelee tilanteen aiheuttamaa harmia kaikille osapuolille. Haluamme varmistaa tapahtumiemme turvallisuuden yleisölle, palkittaville ja toimihenkilökunnallemme.

 

Köyliön Lalit ry /Palloilujaosto

Palloilujaosto ilmoittaa kaikille palloilujaostossa palkittaville sähköisellä kirjeellä, 14.-20.12.2020 välisenä aikana. Palkinnot tullaan heti antamaan palkittaville vallitsevan tilanteen sen mahdollistaessa ja salliessa. Luovutustilaisuuteen kutsutaan vain palkittavat.

Onnea kaikille palkittaville