Jätepaperista iloa liikuntaan.

Salen pihassa on Lallien paperinkeräyslaatikko. Käyttäkää hyväksenne.